Summer University
2010

 Programi

 Thirrje Për Aplikime

 Aplikimi On-Line

 Qyteti i Vlorës

 Ngjarje të Mëparshme

EDICIONI VIII


Lecturers And Invited Persons On "Democracy And Participation" Summer University (2002-2006)View Lecturers & Guests Video

Email:

info@kriik-alb.org

Programi
Për të lexuar materialet ju duhet një lexues PDF falas, si p.sh.: PDF Reader


http://www.kriik-alb.org