Summer University
2010

 Programi

 Thirrje Për Aplikime

 Aplikimi On-Line

 Qyteti i Vlorës

 Ngjarje të Mëparshme

EDICIONI VIII


Lecturers And Invited Persons On "Democracy And Participation" Summer University (2002-2006)View Lecturers & Guests Video

Email:

info@kriik-alb.org

EDICIONI I 9-të UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR VEROR "DEMOKRACIA dhe PJËSËMARRJA"Edicioni 2010: "Kriza financiare globale dhe integrimi europian i vendeve tė europės juglindore: Aspekte lokale dhe strategji daljeje"
Me kontributin e:

AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION (ADA)

EUROPEAN UNIVERSITY OF TIRANA (UET)

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE PRESENCE IN ALBANIA (OSCE)

UNDP ALBANIA (Joint programme on empowering the vulnerable local communities)

KOSOVO FOUNDATION FOR OPEN SOCIETY (KFOS)

ALBANIAN SAVINGS & CREDIT UNION (ASCU)

NEW YORK HOTEL – VLORA

KOHA TELEVISIONUNV 2010 do të zhvillohet në Hotel New York, Vlorë, nga data 17 – 26 Shtator 2010.

Afati i mbylljes së aplikimeve 12 Shtator 2010

Shpallja e fituesve 13 Shtator 2010 (Vetëm aplikantët fitues do të kontaktohen)

Kandidatët duhet të jenë kryesisht nga Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia, Sërbia, Kroacia, Turqia, si edhe nga vende të tjera të Europës.KRIIK ALBANIA Assoc., Klubi i Programit të Lidershipit Demokratik, Instituti i Kërkimeve për Demokraci dhe Zhvillim, Qendra të Drejtat e Njeriut në Denokraci, Qendra për Politikat Publike Shkencat Politike dhe të Drejtën., Shkolla Pasuniversitare per Studime Europiane - Universiteti i Tiranës, Qendra për Edukimin dhe Pjesëmarrjen Qytetare (CCEP).

KRIIK Albania on Facebook

http://www.kriik-alb.org